Διαδικτυακή έρευνα για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ) σε συνεργασία με την Erasmus Student Network (ESN) DUTH, διεξάγει μία διαδικτυακή έρευνα για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από την έναρξη της, μέχρι και σήμερα.

https://stsurvey.limequery.com/398138?lang=el

 

Ενημέρωση για την διεξαγωγή της έρευνας_ Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητώντριών του ΔΠΘ