Παράταση κατάθεσης αιτήσεων εκπόνησης πτυχιακής εργασίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Παράταση