Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου ξένων σπουδών πόλεως Tianjin για τη διδικτυακή εκμάθηση κινέζικης γλώσσας(1668/12-07-2021)


4-week Online Chinese learning Program for Greek-Speakers