Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματική ομάδα εργασίας με θέμα «Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στα ΠΠΣ του ΔΠΘ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στα ΠΠΣ του ΔΠΘ»