Αναβολή τελετών ορκωμοσίας- καθομολόγησης 23& 26 Ιουλίου 2021


Ανακοίνωση, αναβολή ορκωμοσίας-καθομολόγησης, 23&26 Ιουλίου 2021