Δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 (ΚΕ 82309, Α.Π. 27985/2021)


Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω το σχετικό σύνδεσμο του ΔΠΘ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού