Εκ νέου υποβολή αιτήσεων για στεγαστικό Νεα προθεσμία


ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2020-2021

Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ για εκ νέου υποβολή αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος (1)