Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων, ανά επιστημονικό πεδίο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»


Ψ5Α446ΨΖΥ1-ΞΞΣ