1ο μάθημα Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς Ι (1ο Έτος)


Το  1ο μάθημα Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς Ι (1ο Έτος) θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, 11.30-14.00, Αίθουσα Αμφιθέατρο.

Η διδάσκουσα,
Μαρία Αμμάρι
Μέλος ΕΕΠ Αγγλικής Γλώσσας