Ανακοινώσεις για το διδακτικό έργο


Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να ανοίγουν τις ανακοινώσεις  “Διδακτικό έργο”,  της ιστοσελίδας του Τμήματος, για να ενημερώνονται για τις μεταβολές, αναπληρώσεις, μεταθέσεις μαθημάτων και οποιοδήποτε άλλο θέμα άπτεται του διδακτικού έργου και αναρτάται εκ μέρους των διδασκόντων του Προγράμματος Σπουδών.