Αποτελέσματα στέγασης Αλεξανδρούπολης (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ ΑΕΜ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ