Παράταση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής


Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής από
Α ετείς έως 12 Οκτωβρίου 2021.