Αναβολή διαδικτυακής συνάντησης με τους φοιτητές – αποφοίτους ΕΠΑΘ για τις πτυχιακές εργασίες


Η συνάντηση  εξ’ αποστάσεως προκειμένου να συζητηθεί το θεμα των Πτυχιακών εργασιών των φοιτητών- αποφοίτων ΕΠΑΘ αναβάλλεται.