(ΚΕ 82309, Α.Π. 42345/2021) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης


(ΚΕ 82309, Α.Π. 42345/2021) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης (duth.gr)