Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (528/30-11-2021)


ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ