Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος


 

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος