Ανακοίνωση για εξέταση του μαθήματος Γνωστική Ψυχολογία για τους νοσήσαντες με τη νόσο Covid-19


Όσοι φοιτητές/ήτριες δεν θα παρευρεθούν, λόγω ασθένειας τους με τη νόσο Covid-19, στην εξέταση του μαθήματος ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 3 Φεβρουαρίου 2022,  να αναμένουν ανακοίνωση για την νέα ημερομηνία και τρόπο εξέτασής τους. Επίσης, θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  σχετική αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Ο διδάσκων,

Νίκος Μακρής