Εξέταση του μαθήματος Χρήση Η/Υ και εφαρμογές, για τους/τις φοιτητές/ήτριες που δεν είχαν παρευρεθεί στην προγραμματισμένη εξέταση του, λόγω ασθένειάς τους με τη νόσο Covid-19


Οι  φοιτητές/τριες που δεν είχαν παρευρεθεί, λόγω ασθένειας τους με τη νόσο Covid-19, στην εξέταση του μαθήματος επιλογής 3ου εξαμήνου «Χρήση Η/Υ και εφαρμογές» της 3ης Φεβρουαρίου 2022, μπορούν να εξεταστούν την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00-11:30 στο εργαστήριο  Μαθηματικών και Πληροφορικής, εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξέτασή τους.

Αμαλία Ναλμπάντη

Μέλος ΕΤΕΠ του ΠΤΔΕ