Εξέταση μαθήματος «Διδασκαλία με νέες τεχνολογίες», για τους/τις φοιτητές/ήτριες που δεν είχαν παρευρεθεί στις 7/02, λόγω ασθένειας τους με τη νόσο Covid-19.


Ανακοίνωση για εξέταση του μαθήματος Διδασκαλία με νέες τεχνολογίες για τους νοσήσαντες με τη νόσο Covid19 – Σιγούρος