Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. (1290/17-05-2022)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Α

Αίτηση-υποψηφιότητας