Ανακοίνωση για φοιτητές που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα απαλλαγής από γραπτές εξετάσεις


Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα απαλλαγής από τις γραπτές εξετάσεις να ενημερώσουν τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά. Η ενημέρωση να γίνει μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Εκ μέρους της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών,

Αθανάσιος Κουτσοκλένης
Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ