ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αφορά σε φοιτητές του 3ου έτους)


Όποιοι/ες φοιτητές/ητριες επιθυμούν να υλοποιήσουν, κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2022-2023), την πτυχιακή τους εργασία με τον Καθηγητή κ. Νίκο Μακρή, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο email: nmakris@eled.duth.gr