Προκήρυξη εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη διευθυντών εργαστηρίων στον Τομέα Θετικών Επιστημών του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ


Προκήρυξη εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη διευθυντών εργαστηρίων στον Τομέα Θετικών Επιστημών του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ