Πρακτικό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανακήρυξης της υποψηφιότητας της Καθηγήτριας Μαρίας Βεργέτη για την εκλογή στη θέση του Διευθυντή του Τομέα Παιδαγωγικής κ Ψυχολογίας


Πρακτικό ανακήρυξη (1)