Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή εκπαιδευτικών, αποφοίτων της ΕΠΑΘ, στο πρόγραμμα εξομοίωσης 2022/2023 (1663/20-07-2022)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποφοίτους ΕΠΑΘ