Εξέταση του μαθήματος επιλογής” Χρήση Η/Υ και εφαρμογές”


Το μάθημα ” Χρήση Η/Υ και εφαρμογές” θα εξεταστεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 στο εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής.