Εγγραφές πρωτοετών 2022 – 2023, 1η, 7.9.2022


Ανακοίνωση για τις εγγραφές πρωτοετών 2022 2023, 1η, 7.9.2022