Έναρξη και διδασκαλία των μαθημάτων Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία (Υ, 3ο εξ.) Ιστορία ΝΕ Λογοτεχνίας (Ε, 3ο εξ.) Αποτελεσματική Σχολική Μονάδα (Ε, 7ο εξ.)


Ανακοίνωση για την έναρξη και διδασκαλία μαθημάτων