Πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής-διαγραφής, οικονομικού έτους 2023 (321/03-11-2022)


Πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής-διαγραφής, οικονομικού έτους 2023 (321/03-11-2022)