Ανακοίνωση στέγασης – σιτισης ειδικών κατηγοριών 2022-2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΕΙΔΙΚΩΝ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ_22_23