Προκήρυξη για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων ΠΤΔΕ 2022-2023


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ-ΠΤΔΕ-2022 2023