Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Ανάρτηση 17/01/2023)


Πρακτική Άσκηση_ΕΣΠΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΙΝΑΚΑ_ΟΡΙΣΤΙΙΚΩΝ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ