Μάθημα Εφαρμογές Κοινωνικής Ψυχολογίας: Φύλο και εκπαίδευση (8ο εξάμηνο)


Το μάθημα της Τρίτης 21/3/23 δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα αντικατασταθεί την Παρασκευή 28/4/23 την ίδια ώρα στην αίθουσα 4.

Η διδάσκουσα

Δέσποινα Σακκά