Αναπληρώσεις των παραδόσεων του μαθήματος “Έννοιες Χημείας στην Εκπαίδευση” (Ανάρτηση 17/03/2023)


Ανακοινώνεται ότι οι αναπληρώσεις των παραδόσεων του μαθήματος “Έννοιες Χημείας στην Εκπαίδευση” που δεν πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 Μαρτίου (1ο και 2ο Τμήμα αντίστοιχα), καθώς και στις 14 και 15 Μαρτίου (1ο και 2ο Τμήμα αντίστοιχα), θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Για το 1ο Τμήμα, την ερχόμενη Δευτέρα 20 Μαρτίου και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 16:30 – 19:00 και στις δύο ημερομηνίες στο Αμφιθέατρο
Για το 2ο Τμήμα, την ερχόμενη Τρίτη 21 Μαρτίου και την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 19:00 – 21:30 και στις δύο ημερομηνίες στο Αμφιθέατρο

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Γεώργιος Παπαγεωργίου