Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ για το 2023-2024 (Ανάρτηση 20/03/2023)


Προκήρυξη Erasmus+ 2023-2024

Κριτήρια επιλογής

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες

Αίτηση υποψηφιότητας

Συμφωνίες