Σημαντική ανακοίνωση – Ρύθμιση διαδικασιών και θεμάτων υπέρβασηςτης ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκριτείου (Ανάρτηση 20/03/2023)


FEK-2023-Tefxos B-01627 downloaded