Προκηρύξεις από έσοδα κληροδοτημάτων ΙΚΥ


Ανακοινώσεις και προκηρύξεις υποτροφιών  από τα έσοδα Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ

 1.  προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΖΑΟΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

2. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

 3. Προκήρυξη και  ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από το έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2023_2024