Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για σεμινάρια γαλλικής γλώσσας (ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/42680/1027/13-04-2023)


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΕΛΓΙΟΥ.

Formulaire de candidature

Fiche descriptive 4

Fiche descriptive 3

Fiche descriptive 1