Πρόσκληση στην παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Η εκπαίδευση στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Ανάλυση των εκπαιδευτικών διεργασιών και πολιτικών μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’50».


Πρόσκληση στην παρουσίαση  της Διδακτορικής Διατριβής του υποψ. Δρ. κ. Ελευθέριου Μεταξούδη με θέμα:«Η εκπαίδευση στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Ανάλυση των εκπαιδευτικών διεργασιών και
πολιτικών μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’50».