Πρόσκληση στην παρουσίαση του δεύτερου μέρους της διδακτορικής διατριβής που εκπονεί ο υπ. διδάκτορας κ.Ε.Θεμελής στο Τμήμα, επιβλέπων Α. Μάρκος (ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/12062/304/27


Πρόσκληση στην παρουσίαση του δεύτερου μέρους της διδακτορικής διατριβής που εκπονεί ο υπ. διδάκτορας κ.Ε.Θεμελής στο Τμήμα, επιβλέπων Α. Μάρκος (ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/12062/304/27