Αναπλήρωση του μαθήματος “Σύγχρονη έρευνα στη Παιδαγωγική της Ένταξης”


Το μάθημα  “Σύγχρονη έρευνα στη Παιδαγωγική της Ένταξης” 7ου εξαμήνου θα αναπληρωθεί την  Δευτέρα 20/11 στις 14.00 στην αίθουσα 4.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κουτσοκλένης