Απόφαση Συγκλήτου για εκπαιδευτικά ευάλωτων ομάδων φοιτητών (ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/17383/589/21-11-2023)


Ορισμός εκπαιδευτικά ευάλωτων ομάδων φοιτητών (ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/17383/589/21-11-2023)20231116_Απ.Συγκλ._04