Πληροφορίες για βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων


Για βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων, η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής  education@lib.duth.gr. Παρακαλούνται οι φοιτητές  στην αίτηση να αναφέρουν-εκτός του λόγου του  αιτήματος , δηλαδή Χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων-  το ονοματεπώνυμό τους, το ΑΕΜ τους, καθώς και το Τμήμα φοίτησης.

Από τη Γραμματεία