Αναβολή του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Θέματα Βιολογίας” τη Δευτέρα 18/12/2023


Το μάθημα  “Θέματα Βιολογίας” 3ου έτους (5ο εξάμηνο), δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/12/2023, λόγω συμμετοχής  του διδάσκοντα, Καθηγητή κ. Θεοδώρου Κεβρεκίδη σε Συνέδριο.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα με νέα ανακοίνωση.