Προκήρυξης θέσης Καθηγητή (ΦΕΚ 3518/31.12.2023 τ. Γ’) (ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/25851/775/15-01-2024)


ανακοίνωση_3518_υπογρ

Αίτηση υποψηφιότητας1