Ημερίδα ΔΟΣΥΠ


Green with Globe Icon Youth Network Conference Poster Schedule (F)

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔΟΣΥΠ) του ΔΠΘ οργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Προσβασιμότητα, Δικτύωση και
Φοιτητο-κεντρικές Σπουδές: Η συμβολή της ΔΟΣΥΠ στην κοινότητα του ΔΠΘ 5 χρόνια Μετά…», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου στο διάστημα 4.00-8.00, στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής, με αφορμή τη λήξη της
Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS):
5049108.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους φοιτητές.

Σας στέλνουμε και το σύνδεσμο όπου μπορείτε να βρείτε τα επισυναπτόμενα καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΔΟΣΥΠ:

https://dosyp.duth.gr/conference_dosyp_sep_2023/