Διατελέσαντες Πρόεδροι


Πρόεδροι του Τμήματος διετέλεσαν, κατά σειρά, οι Καθηγητές:

  1. Σταύρος Σαββίδης (1986-87)
  2. Παναγιώτης Μανωλάκης (1987-88)
  3. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος (1988-90)
  4. Ευάγγελος Γαλούσης (1990-91)
  5. Κωνσταντίνος Ουζούνης (1991-95)
  6. Θωμάς Βουγιουκλής (1995-97, 2001-2003, 2011-2013 & 2013-2015)
  7. Κωνσταντίνος Ουζούνης (1997-2001)
  8. Eλένη Ταρατόρη (2003-2005 & 2005-2007)
  9. Θεόδωρος Κεβρεκίδης (2007-2009 & 2009-2011)
  10. Χαράλαμπος Σακονίδης (2015-2017 & 2017-2020)