Διατελέσαντες Πρόεδροι


Πρόεδροι του Τμήματος διετέλεσαν, κατά σειρά, οι Καθηγητές:

 1. Σταύρος Σαββίδης (1986-87)
 2. Παναγιώτης Μανωλάκης (1987-88)
 3. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος (1988-90)
 4. Ευάγγελος Γαλούσης (1990-91)
 5. Κωνσταντίνος Ουζούνης (1991-95)
 6. Θωμάς Βουγιουκλής (1995-97)
 7. Κωνσταντίνος Ουζούνης (1997-2001)
 8. Θωμάς Βουγιουκλής (2001-2003)
 9. Eλένη Ταρατόρη (2003-2005 & 2005-2007)
 10. Θεόδωρος Κεβρεκίδης (2007-2009 & 2009-2011)
 11. Θωμάς Βουγιουκλής (2011-2013 &2013-2015)
 12. Χαράλαμπος Σακονίδης (2015-2017 & 2017-2020)