Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)


2o Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδάσκοντες
Γνωστική Ψυχολογία Ν. Μακρής
Νεοελληνική Γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση Α. Ευθυμίου
Αρχές Χημείας Γ. Παπαγεωργίου
Γεωμετρία Θ. Βουγιουκλής/Α. Δραμαλίδης
Μαθήματα Επιλογής - (επιλέγονται 2)
Φυσική Αγωγή ΙΙ (Πρώτες Βοήθειες) Γ. Τεκτονίδης
Εισαγωγή στην Πληροφορική Γ. Κέκκερης
Εικαστικά - ΙΙ Μ. Παυλίδου
Μουσική Παιδεία ΙΙ Ε. Κοψαλίδου
Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου Σ. Παπαδόπουλος
Αναλυτικά Προγράμματα Π. Στραβάκου


4o Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδάσκοντες
Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Δόμηση του κοινωνικού κόσμου Δ. Σακκά
Εισαγωγή στη Βιολογία Θ. Κεβρεκίδης
Αρχές Φυσικής Α. Δημητρίου/Γ. Κουντουριώτης
Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία Β. Κοντογιάννη
Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας Χ. Σακονίδης
Μαθήματα Επιλογής - (επιλέγεται 1)
Εισαγωγή στην Φιλοσοφία Π. Καρακατσάνης
Εισαγωγή στη Συγκριτική Παιδαγωγική Π. Γιαγκουνίδης
Μέσα Διδασκαλίας Μ. Κουγιουρούκη
Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας Β. Θεοδώρου/Ι. Μαντούβαλος
Έρευνα και Εφαρμογές της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην τάξη Κ. Κόκκινος
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γ. Κέκκερης
Εισαγωγή στη Στατιστική Α. Μάρκος


6o Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδάσκοντες
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Β. Θεοδώρου
Ιστορία της Παιδαγωγικής Α. Καραφύλλης
Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας Μ. Κουγιουρούκη
Φιλοσοφία της Παιδείας Π. Καρακατσάνης
Στοιχεία Γεωγραφίας Α. Ρόκκα
Μαθήματα Επιλογής - (επιλέγεται 1)
Λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία Α. Ευθυμίου
Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Α. Καραφύλλης
Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ Π. Γιαγκουνίδης
Στοιχεία Γεωλογίας και η Διδακτική τους Α. Ρόκκα
Πληροφορική-Προγραμματισμός Γ. Φαχιρίδης
Διαχείριση Δυσλειτουργικών Μορφών Συμπεριφοράς στο Σχολείο Κ. Κόκκινος
Οικολογία Θ. Κεβρεκίδης


8o Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδάσκοντες
Πρακτική Άσκηση ΙΙ Δ. Θεοδώρου
Πτυχιακή Εργασία (προαιρετικό) -
Μαθήματα Επιλογής - (επιλέγονται 3)
Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π. Στραβάκου
Γραμμική Άλγεβρα Θ. Βουγιουκλής
Η Επίλυση Προβλήματος στη Μαθηματική Σκέψη Θ. Βουγιουκλής
Ψυχολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες της διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο Δ. Σακκά/Χ. Σακονίδης
Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική Α. Φιλιππουπολίτη
Εκπαίδευση Ενηλίκων Μ. Κουγιουρούκη/Π. Στραβάκου
Θέατρο για Παιδιά και Νέους Σ. Παπαδόπουλος
Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ Ά. Μάρκος
Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Α. Μόγιας
Μαθησιακές Δυσκολίες Κ. Ζαφειριάδης
Ψυχολογία Κινήτρων – Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Ν. Μακρής
Μαθηματικά Μοντέλα Ά. Μάρκος
Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία Β. Βασιλούδη