Ανακοινώσεις

Γραμματεία:

Διδακτικό έργο:

Σημαντικές / Τρέχουσες :

Προκηρύξεις / Προσκλήσεις :

Έντυπα Φοιτητών:

Ανακοινώσεις για τον Covid-19:

Εξέταση του μαθήματος Χρήση Η/Υ και εφαρμογές, για τους/τις φοιτητές/ήτριες που δεν είχαν παρευρεθεί στην προγραμματισμένη εξέταση του, λόγω ασθένειάς τους με τη νόσο Covid-19

Οι  φοιτητές/τριες που δεν είχαν παρευρεθεί, λόγω ασθένειας τους με τη νόσο Covid-19, στην εξέταση του μαθήματος επιλογής 3ου εξαμήνου «Χρήση Η/Υ και εφαρμογές» της 3ης Φεβρουαρίου 2022, μπορούν να εξεταστούν την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00-11:30 στο εργαστήριο  Μαθηματικών και Πληροφορικής, εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξέτασή τους. Αμαλία Ναλμπάντη Μέλος […]

Διαδικτυακή έρευνα για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ) σε συνεργασία με την Erasmus Student Network (ESN) DUTH, διεξάγει μία διαδικτυακή έρευνα για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από την έναρξη της, μέχρι και σήμερα. https://stsurvey.limequery.com/398138?lang=el   Ενημέρωση για την διεξαγωγή της έρευνας_ Η επίδραση της […]

Έκτακτη ανακοίνωση προς τους φοιτητές του ΔΠΘ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μήνυμα Προέδρου του Τμήματος για έναρξη εξαμήνου

ΜΗΝΥΜΑ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΝΑΡΞΗΣ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκδηλώσεις