Πρόγραμμα σπουδών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024 (εισαχθέντες ακ. έτους 2019-2020 και εφεξής)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2023-2024

Εξάμηνο

Κατηγορία μαθημάτων

1ο

Υποχρεωτικά

   Επιλογής

2ο

Υποχρεωτικά Επιλογής

3ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

4ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

5ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

6ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

7ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

8ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής