Πρόγραμμα σπουδών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2024_ (για φοιτητές και φοιτήτριες Α΄ έτους)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020( για φοιτητές Β’ και παλαιότερων ετών)

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής