Πρόγραμμα σπουδών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής