Πρόγραμμα σπουδών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023 (εισαχθέντες ακ. έτους 2019-2020 και εφεξής), επικαιροποίηση 19.9.2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2022-2023(εισαχθέντες ακ. έτους 2019-2020 και εφεξής)σε διαδικασία επικαιροποίησης

Εξάμηνο

Κατηγορία μαθημάτων

1ο

Υποχρεωτικά

   Επιλογής

2ο

Υποχρεωτικά Επιλογής

3ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

4ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

5ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

6ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

7ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

8ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής