Πρόγραμμα σπουδών


1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής