Πρόγραμμα σπουδών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 (εισαχθέντες μέχρι και το ακ. έτος 2018-2019)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  2019-2020(εισαχθέντες ακ. έτους 2019-2020 και εφεξής)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2019-2020(εισαχθέντες ακ. έτους 2019-2020 και εφεξής)

Εξάμηνο

Κατηγορία μαθημάτων

1ο

Υποχρεωτικά

   Επιλογής

2ο

Υποχρεωτικά Επιλογής

3ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

4ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

5ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

6ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

7ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

8ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής