Πρόγραμμα σπουδών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022 (εισαχθέντες ακ. έτους 2019-2020 και εφεξής), επικαιροποίηση 15.2.2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021 2022 (εισαχθέντες μέχρι και το ακ. έτος 2018-2019), επικαιροποίηση 15.2.2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2021-2022(εισαχθέντες ακ. έτους 2019-2020 και εφεξής)

Εξάμηνο

Κατηγορία μαθημάτων

1ο

Υποχρεωτικά

   Επιλογής

2ο

Υποχρεωτικά Επιλογής

3ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

4ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

5ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

6ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

7ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

8ο

Υποχρεωτικά

Επιλογής